Gårdeier

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og i det sentrale østlandsområdet. 

Selskapet forvalter bebygde eiendommer på totalt 400.000 kvm og har tre store stedsutviklingsprosjekter på Hasle i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer ca. 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger.

 

Ta kontakt for informasjon om leie