Eiendommen

Bygningen er oppført på 1950-tallet for forsikringsselskapet Dovre og tegnet av arkitekt Nils Holter. Da skipsrederiet Leif Høegh & Co. vokste ut av sine lokaler i Parkveien 55 på begynnelsen av 80-tallet, ble Wergelandsveien 7 kjøpt. Bygget huset rederiets hovedkontor helt frem til 2005.

Totalt har bygget en gulvflate på omlag 10.000 kvm fordelt på 11 etasjer bestående av to bygningskropper som deler trappeløp og heisanlegg.

 

Les om Wergelandsveien 7  i Magasinet Ö

Kontorer for en ny tid

Wergelandsveien_7-005_R-3

574A8074