“Når en kommer tilbake fra den årlige Københavner tur og reiser inn fjorden med Kronprins Olav vil en se at Dovre-gården danner et markant trekk i byens skyline. Den ligger på et strategisk punkt i byplanen og danner en av hjørnestenene i den bebyggelse som omgir Slottsparken.”

– Byggekunst 1959/6

Introduksjon av W7